YLE ispiti
Osmišljeni tako da ocjenjuju vještine u engleskom jeziku djece u dobi između sedam i dvanaest godina, Cambridge English ispiti za mlade učenike dostupni su na tri jezične razine: Starters, Movers, Flyers. Ovi ispiti potiču djecu na učenje prateći njihov napredak. 
STARTERS - Cambridge English: Starters prvi je od tri Cambridge English: Young Learners (YLE) ispita za djecu u dobi između 7 i 12 godina. Ispit potiče djecu da od rane dobi uče engleski jezik i razvijaju pozitivan stav prema jezičnim testovima. 

Razina kompetencije: pripremna

TKO BI TREBAO POLAGATI OVAJ ISPIT?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično su stara između 7 i 8 godina te su prošla oko 100 sati učenja engleskog jezika. 

Na ispitu će vaše dijete trebati pokazati sposobnosti:

  • prepoznavanja boja na engleskom jeziku
  • odgovaranja na vrlo jednostavna pitanja o sebi
  • pisanja kratkih odgovora od jedne riječi na osnovna pitanja.

ŠTO SE DOGAĐA KAD MOJE DIJETE POLAŽE ISPIT?

Na ispitu nije moguće proći niti pasti. Vaše dijete može osvojiti najviše pet štitova za svaki od dijelova ispita. Broj štitova koje je osvojilo za svaki od dijelova ispita bit će istaknut na diplomi. Diplomu ćete primiti otprilike mjesec dana nakon polaganja ispita.

SLUŠANJE ČITANJE I PISANJE GOVORENJE
20 minuta 20 minuta 3-5  minuta 
maksimalno pet štitova maksimalno pet štitova maksimalno pet štitova 
MOVERSCambridge English: Movers drugi je od tri Cambridge English: Young Learners (YLE) ispita za djecu u dobi između 7 i 12 godina. Ispit potiče djecu da u stvarnim životnim situacijama komuniciraju na engleskom jeziku te razvijaju pozitivan stav prema jezičnim testovima. 

Razina kompetencije: početnička = A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

TKO BI TREBAO POLAGATI OVAJ ISPIT?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično su stara između 8 i 11 godina te su prošla oko 175 sati učenja engleskog jezika. 

Na ispitu će vaše dijete trebati pokazati sposobnosti:

  • razumijevanja osnovnih uputa na engleskom jeziku
  • ispunjavanja jednostavnog obrasca ili odgovaranja na pitanja o sebi
  • odgovaranja i zapisivanja jednostavnih činjenica (kao što su dani u tjednu, vrijeme ili imena) koje čuju ili o kojima čitaju u dječjoj priči.

ŠTO SE DOGAĐA KAD MOJE DIJETE POLAŽE ISPIT?

Na ispitu nije moguće proći niti pasti. Vaše dijete može osvojiti najviše pet štitova za svaki od dijelova ispita. Broj štitova koje je osvojilo za svaki od dijelova ispita bit će istaknut na diplomi. Diplomu ćete primiti otprilike mjesec dana nakon polaganja ispita.

SLUŠANJE ČITANJE I PISANJE GOVORENJE
25 minuta 30 minuta 5-7  minuta
maksimalno pet štitova maksimalno pet štitova  maksimalno pet štitova 

FLYERS ispit najviše je razine od tri Cambridge English: Young Learners (YLE) ispita za djecu u dobi između 7 i 12 godina. Ispit dokazuje da dijete razumije jednostavan engleski jezik u svakodnevnim situacijama i može komunicirati na temeljnoj razini engleskog jezika. 

Razina kompetencije: temeljna = A2  prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

TKO BI TREBAO POLAGATI OVAJ ISPIT?

Djeca koja polažu ovaj ispit obično su stara između 9 i 12 godina te engleski jezik kao drugi jezik u školi uče dvije ili tri godine, što znači da su prošla oko 250 sati poduke iz engleskog jezika. Na ispitu će vaše dijete trebati pokazati sposobnosti:

  • objašnjavanja razlike između dvije priče ili slike
  • pisanja ili pripovijedanja kratke priče na engleskom
  • postavljanja pitanja i upotrebe prošlog glagolskog vremena. Cambridge English: Flyers ispit istovjetan je Cambridge English: Key for Schools (KETfS) ispitu.

ŠTO SE DOGAĐA KAD MOJE DIJETE POLAŽE ISPIT?

Na ispitu nije moguće proći niti pasti. Vaše dijete može osvojiti najviše pet štitova za svaki od dijelova ispita. Broj štitova koje je osvojilo za svaki od dijelova ispita bit će istaknut na diplomi. Diplomu ćete primiti otprilike mjesec dana nakon polaganja ispita. 

SLUŠANJE ČITANJE I PISANJE GOVORENJE
25 minuta 40 minuta 7-9 minuta
maksimalno pet štitova maksimalno pet štitova  maksimalno pet štitova