KET

Cambridge EnglishKey, poznat i kao Key English Test (KET), ispit je općeg engleskog jezika najniže razine u nizu Cambridge English ispita. Uspješno položen ispit dokazuje da kandidat na jednostavnom engleskom jeziku može komunicirati u svakodnevnim situacijama. 

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) ispit iste je razine kao i Cambridge English: Key i vodi k potpuno istoj međunarodno priznatoj diplomi. Jedina je razlika u tome što je sadržaj ispita usmjeren na interese i iskustva školske djece. 

Razina ispita: temeljna = A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

TKO BI TREBAO POLAGATI OVAJ ISPIT?

Trebali biste polagati KET ispit ako ste učili ili vježbali engleski oko 250 sati te možete govoriti, pisati i razumjeti jednostavan engleski jezik. Ovaj je ispit prvi korak u izgradnji jezičnih vještina za rad i učenje u budućnosti. Kako biste položili ispit trebali biste moći:

  • postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima
  • razumjeti priopćenja i upute kada sugovornici govore polagano i jasno
  • reći sugovornicima što mislite o nečemu što ste pročitali ili čuli.

KAKVA JE STRUKTURA ISPITA?

Tri su dijela ispita. Zadatci čitanja, pisanja i slušanja dovršavaju se istoga dana. Postoji mogućnost da se ispit govorenja održi drugog dana. Ispit govorenja provodi se uz dva ispitivača i još jednog kandidata. 

KET / KETFS ČITANJE I PISANJE SLUŠANJE GOVORENJE
Trajanje ispita 1 sat 10 minuta 30 minuta 8-10 minuta po paru kandidata
Bodovi (% od ukupnog broja bodova) 50% 25% 25%