Stupnjevi
Pripremni stupnjevi - starter 1 - mališi 5 - 6 godine
                             starter 2 - predškolci 6-7 godina.
 
Osnovnoškolci  se vrednuju  po  jasno definiranim stavkama prilagođenim nastavi  i uzrastu polaznika. Stupnjevi idu od A1(1. razred) do A2/B1( 8 razred) . Polaznici su odvojeni u grupama po školskom uzrastu.Nije ih potrebno odvajati  po godinama učenja  jezika,ali se mogu kombinirati,te biti stavljeni u napredne grupe ili u grupe za određeni stupanj međunarodnog ispita koji ne prati školski uzrast. Znatne razlike u znanju,tek će se definirati u kasnijim godinama učenja kada školski program ne bude dominantni standard,tako da će napredniji učenici znatno brže napredovati.
 
Mladež i odrasli prilagođeni su preporukama Vijeća Europe navedenim u ″Common European Framework of Reference for Languages″ (CEFR). Cilj je uvođenje jezične mape i usvajanje zajedničkih standarda na svim razinama procesa učenja i testiranja znanja stranog jezika.
 
Europski kvalifikacijski okvir opisuje jezičnu kompetenciju na 6 razina:
  • A1 - pripremni korisnik
  • A2 - temeljni korisnik
  • B1 - razvojni korisnik
  • B2 - samostalni korisnik
  • C1 - napredni korisnik
  • C2 - vrsni korisnik
Korisnik se razlikuje po pohađanju nastave stranog jezika, tj. koliko je sati jezika odslušao i položio. Ali, stupanj može ovisiti i o brzini usvajanja jezika i samom radu polaznika. Tako da neki ljudi dosegnu svoj vrhunac dolaskom na B2 i dalje ne idu. Ili ako žele ići potreban im je veći broj sati od predviđenog. Dok neki drugi dosegnu B2 stupanj za duplo više sati (umjesto 300 nekima treba i do 500 sati)iliza duplo manje sati(150 sati). Dakle ,stupanj ovisi o samom polazniku.
Na ispitu se testiraju sve 4 vještine: čitanje, slušanje, pisanje i govor.