Međunarodni ispiti
♣ OPĆI ENGLESKI JEZIK   (mladež/odrasli) - KET, PET, FCE, CAECPE
♣ YLE (Young Learners Exam) - osnovnoškolci( 9-12 g) 
Prijave