Individualni sat /instrukcije/repeticije
  • Cilj individualne nastave, tj. rada 1 na 1 sa profesorom jest brže i učinkovitije savladavanje jezika ili usavršavanje već postojećeg  znanja
  • Individualni oblik poduke se potpuno prilagođava poslovnim i privatnim obavezama polaznika.
  • Broj nastavnih sati, dinamika izvođenja nastave, vrijeme i mjesto održavanja nastave se dogovaraju sa svakim polaznikom u skladu s njegovim željama i mogućnostima.
  • U dogovoru s polaznikom se izrađuje i poseban nastavni program s odabirom tema koje najviše odgovaraju njegovim potrebama.
  • Fleksibilnost programa i organizacije nastave, uz individualan rad, osiguravaju vrhunske rezultate u savladavanju stranog jezika.


       Cijena sata ovisi o obliku nastave i količini.
       POPUST  se dobija na veći broj sati ili na gotovinsko avansno plaćanje.