Za osnovnoškolce
♣ Djeca u grupama  engleskog jezika  podučavaju se u skladu sa školskim programom
♣ Grupe 6 - 10 polaznika  odvojenih  prema uzrastu (razredu) 
♣ Poduka se odvija tjedno 2 x 45 min ili 1 x 90 min u tjednu ili subotom
♣ Tečaj obuhvaća 64 školskih sati koja prate dinamiku i praznike školske godine.
 • Polaznici engleskog jezika imaju mogućnost polaganja  Cambridge Young Learners ispita:
  • Starters  ( 3 - 4 rz)
  • Movers    (5 - 6 rz)
  • Flyers      (7 - 8 rz)
     Cijena :    Grupa 6-10 polaznika 9 x 34 eura 
     * Udžbenici nisu uračunati u cijenu.
  
    Popust za 2. dijete i 2. tečaj iznosi 10%.
    Popust za 3. dijete ili člana obitelji iznosi 10%.
  
    Popusti se obračunavaju samo po jednoj osnovi .
 • osnovnoskolci (1)
 • osnovnoskolci (10)
 • osnovnoskolci (11)
 • osnovnoskolci (12)
 • osnovnoskolci (13)
 • osnovnoskolci (14)
 • osnovnoskolci (15)
 • osnovnoskolci (16)
 • osnovnoskolci (17)
 • osnovnoskolci (18)
 • osnovnoskolci (19)
 • osnovnoskolci (2)
 • osnovnoskolci (20)
 • osnovnoskolci (21)
 • osnovnoskolci (22)
 • osnovnoskolci (23)
 • osnovnoskolci (24)
 • osnovnoskolci (25)
 • osnovnoskolci (26)
 • osnovnoskolci (27)
 • osnovnoskolci (28)
 • osnovnoskolci (29)
 • osnovnoskolci (3)
 • osnovnoskolci (30)
 • osnovnoskolci (31)
 • osnovnoskolci (32)
 • osnovnoskolci (33)
 • osnovnoskolci (34)
 • osnovnoskolci (35)
 • osnovnoskolci (36)
 • osnovnoskolci (37)
 • osnovnoskolci (38)
 • osnovnoskolci (39)
 • osnovnoskolci (4)
 • osnovnoskolci (40)
 • osnovnoskolci (41)
 • osnovnoskolci (42)
 • osnovnoskolci (43)
 • osnovnoskolci (44)
 • osnovnoskolci (45)
 • osnovnoskolci (46)
 • osnovnoskolci (47)
 • osnovnoskolci (48)
 • osnovnoskolci (49)
 • osnovnoskolci (5)
 • osnovnoskolci (50)
 • osnovnoskolci (51)
 • osnovnoskolci (52)
 • osnovnoskolci (53)
 • osnovnoskolci (54)
 • osnovnoskolci (6)
 • osnovnoskolci (7)
 • osnovnoskolci (8)
 • osnovnoskolci (9)