Za srednjoškolce
♣ OPĆI JEZIK ♣ CAMBRIDGE ISPITI  ♣ PRIPREME ZA 
 • OPĆI JEZIK: engleski
 •  Opće poduke jezika uključuju rad na gramatici i konverzaciji prilagođen tipu škole koji polaznici pohađaju. Nastava se odvija 1 put tjedno po 90 min subotom ili 2 puta tjedno u večernjim satima po 45 min.Grupa je odlično riješenje za polaznike koji imaju rupe u znanju, a ne znaju odakle da počnu sa popunjavanjem. Program pomaže u savladavanju gradiva koje srednjoškolci obrađuju u školi. Osim toga, dodatno se usavršavaju i vještine pisanja, čitanja i konverzacije uz pomoć časopisa i knjiga na stranom jeziku.Polaznici sami sugeriraju teme i gramatičke cjeline koje će se obrađivati.
 • Ukoliko počinju učiti novi jezik rade program za početnike i mogu birati subotnji termin na učeničkom tečaju  2x tjedno po 45 min ili 2 puta tjedno po 2 sata na tečaju za odrasle.
 

       DRŽAVNA MATURA - ENGLESKI


        Viša razina40 sati      =  160 eura  
         
Niža razina30 sati     =   114 eura

       Popust 10% na jednokratno plaćanje.
  

    
     Viša razina uključuje
           - 40 sati priprema 
           - ulazno testiranje
           - priručnik sa vježbama proteklih matura       
 • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
 • načini vrednovanja i ocjenjivanja
 • obrada gramatičkih struktura
 • poredak riječi u engleskoj rečenici, postavljanje informativnih i da-ne pitanja
 • pregled sustava engleskih glagolskih vremena te njihove pravilne upotrebe
 • praktične vježbe s vremenima i usporedba s hrvatskim jezikom
 • Present Simple vs. Present Continuous
 • Past Simple vs. Present Perfect
 • prijedlozi s vježbama
 • modalni glagoli i njihova pravilna upotreba u formalnom stilu
 • pasivne konstrukcije i parafraziranje
 • kondicionalne rečenice
 • neupravna pitanja i želje
 • format i pisanje raspravljačkog eseja
 • formalni stil i upute što valja izbjegavati
 • pisanje odlomaka
 • kohezija i vezne riječi
 • vježbe vokabulara i tvorba riječi
 • pisanje zajedničkog sastavka na zadanu temu
 • analiza učeničkih sastavaka i uočavanje dobrih i loših rješenja

   Niža razina uključuje :
           - 30 sati priprema
           - ulazno testiranje
           -
priručnik sa vježbama proteklih matura
  • upoznavanje sa strukturom ispita državne mature
  • načini  vrednovanja i ocjenjivanja ispita
  • obrada gramatičkih struktura 
   • vrste riječi
   • pomoćni i modalni glagoli
   • pregled sustava engleskih glagolskih vremena prema okviru ZEROJ
   • Present Simple vs. Present Continuous
   • Past Simple vs. Past Continuous
   • Past Simple vs. Present Perfect
   • Future Forms: will/shall, be going to, Present Simple and Present Continuous for Future
   •  direktna i indirektna pitanja
   •  neupravni govor
   •  jednostavne i složene rečenice – nezavisno i zavisno složene rečenice (poredak riječi u engleskim rečenicama)

   • rješavanje zadataka višestrukog izbora, povezivanja i dopunjavanja
              tehnike uvježbavanja vještine čitanja – skimming, scanning, intensive, extensive
  • vježbe za Pisanje
   • različite vrste neformalnih pisanih tekstova (osobno pismo, razglednica, e-mail poruka, sastavak)
   • pravila za pisanje e-mail poruke
   • analiza primjera pristupnika ispita državne mature iz engleskog jezika
   • pisanje sastavka na zadanu temu
  • vježbe za  Slušanje (uvježbavanje vještine slušanja)
                    CAMBRIDGE ISPITI
   • Cilj ovih poduka je pripremiti polaznike za polaganje Cambridge ESOL ispita .
   • Cambridge ispiti se  organiziraju tri puta godišnje - u ožujku, lipnju i prosincu.
   • Potvrde o položenom ispitu prihvaćene su diljem svijeta i neograničenog su trajanja.
            Tweety organizira pripremne tečajeve za slijedeće Cambridge ESOL ispite u Kaštelima i Splitu:
 
                     
          
           • KEY  ENGLISH  TEST (KET) - A1 stupanj
          
PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) - A2 stupanj
           • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) -B2 stupanj
           • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE) - C1 stupanj
           • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) - C2 stupanj
               YLE - za djecu 3.-7.razreda
                ISPITI SE POLAŽU U NAŠIM PROSTORIJAMA u dogovorenim terminima.
                 U Splitu ispite provodimo u Gimnaziji Pitagora.